خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 59 / ارتباط قلبی با اهل بیت علیهم السلام

چه خوش صید دلم کردی، بنازم چشم مستت را / که کس مرغان عاشق را، از این خوش تر نمی گیرد...

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 59 / ارتباط قلبی با اهل بیت علیهم السلام

قسمت پنجاه و نهم از سری مجموعه صوتی خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی تقدیم حضورتان میگردد... (متن جلسه پنجاه و نهم)

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 59 / ارتباط قلبی با اهل بیت علیهم السلام

چه خوش صید دلم کردی، بنازم چشم مستت را

که کس مرغان عاشق را، از این خوشتر نمیگیرد

 

 ❖    چرا بعضیا هم خیلی عبادت می کنند، هم کارهای خیر زیادی انجام می دهند، هم زیاد اهل زیارت و هیئت و روضه اند؛ 

 ⫸   امــــا نتوانستند ارتباط قلبی با اهل بیت علیهم السلام برقرار کنند!

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 21 / نیاز به رهبری معصوم

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید.

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید.

پدیدآورنده: 
Share