خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 60 / باید شهید باشی تا شهید شوی

اگر کسی اینجا شهید نبود؛ شهید نمی شود! شرط شهید شدن؛ شهید بودن است. «سردار شهید حاج قاسم سلیمانی»

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 60 / باید شهید باشی تا شهید شوی

قسمت شصتم از سری مجموعه صوتی خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی تقدیم حضورتان میگردد... (متن جلسه شصتم)

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 60 / باید شهید باشی تا شهید شوی

اگر کسی اینجا شهید نبود؛ شهید نمی شود! شرط شهید شدن، شهید بودن است. «سردار شهید حاج قاسم سلیمانی»

 

❖    من می دانم که خدا دوستم دارد ...اما این کافی نیست!

      -  من دلم می خواهد برای خدا ویژه باشم! مرا بیشتر و ویژه تر دوست بدارد! روی من حساب بیشتری باز کند....

 ⫸  آیا میانبری هست تا مرا به مقصدم برساند؟

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 21 / نیاز به رهبری معصوم

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید.

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید.

پدیدآورنده: 
Share