روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی بخش 78

دانلود هفتاد و هشتمین قسمت از سری مجموعه صوتی روانشناسی قلب استاد محمد شجاعی

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی بخش 78

در این بخش از ضیاءالصالحین، قسمت هفتاد و هشتم از سری مجموعه صوتی روانشناسی قلب استاد محمد شجاعی را با علاقه مندان به اشتراک می گذاریم.

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی بخش 78

نترس دستت و بده به خدا
از قعر خاک تا انتهای نور می برتت...

❖   توکل...نشونه اهل ایمانه!

      نترس؛ خداپشت سرت ایستاده؛ بزرگتر از يه کوه محکم.

 دستو بده به خدا؛ ازقعر خاک تا انتهای نور می بردت.

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی / بخش 59

⫸ ⫸ ⫸ ⫸جهت دسترسی به سایر جلسات روانشناسی قلب اینجا کلیک کنید.

 ⫸ ⫸ ⫸ ⫸ جهت دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید.

Share