خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 74

دانلود هفتاد و چهارمین قسمت از سلسله مباحث خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 74

در این بخش از ضیاءالصالحین، قسمت هفتاد و چهارم از سلسله مباحث خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی را با علاقه مندان به اشتراک می گذاریم.

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 74

لقمه نانی که باشد شبهه ناک
در حریم کعبه ابراهیم پاک

ور تو برخوانی هزاران بسمله
بر سر آن لقمه ی پر ولوله

عاقبت، خاصیتش ظاهر شود
نفس از آن لقمه تو را قاهر شود

در ره طاعت، تو را بی جان کند
خانهٔ دین تو را ویران کند

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 74

 ❖  راه بعضی آدم ها، هرگز به آسمان باز نمی شود! هـــرگز ...

      حتی با عبادات طولانی، زیارت های پشت هم، استادهای قوی، ریاضت های سنگین، راهشان برای تطهیر روح، ارتباط با آسمان، و قدرتهای معنوی باز نمی شود؛

 ⫸ چرا ... آخه چرا؟ 

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 21 / نیاز به رهبری معصوم

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید.

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید.

Share