کلینیک درمان حسادت ❘ استاد شجاعی ❘ جلسه سیزدهم

دانلود قسمت سیزدهم از سری مجموعه صوتی کلینیک درمان حسادت استاد محمد شجاعی

کلینیک درمان حسادت ❘ استاد شجاعی ❘ جلسه سیزدهم

در این بخش از ضیاءالصالحین، قسمت سیزدهم از سری مجموعه صوتی کلینیک درمان حسادت استاد محمد شجاعی را با علاقه مندان به اشتراک می گذاریم.

کلینیک درمان حسادت ❘ استاد شجاعی ❘ جلسه سیزدهم

مثل یک ورزشکار که برای قهرمانی تلاش میکنه
برای دور شدن از حسادت و رسیدن به روح سالم
تلاش کن

 

 

❖   زیاد دور نیست...

      همون روزی که جز دارایی های باطنی ات؛ چیزی از ثروتهایی که عمری براشون دویدی، باقی نمی مونه! برای درمان حسادتت وقت بذار!

⫸  با خودت نَبَریشا!

                                       کلینیک درمان حسادت ❘ استاد شجاعی ❘ جلسه سیزدهم                                          

⫸ ⫸ ⫸ ⫸جهت دسترسی به سایر جلسات کلینیک درمان حسادت اینجا کلیک کنید.

 ⫸ ⫸ ⫸ ⫸ جهت دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید.

Share