خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 78

دانلود هفتاد و هشتمین قسمت از سلسله مباحث خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 78

در این بخش از ضیاءالصالحین، قسمت هفتاد و هشتم از سلسله مباحث خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی را با علاقه مندان به اشتراک می گذاریم.

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 78

آرزوهایت را در مشتت بگیر
نه آنکه خودت را در مشت آرزوهایت له کنی

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 78

 ❖   می گویند آرزوهای دراز، انسانها را تباه می کنند!

 ⫸ مگر می شود بدون آرزو زیست؟ اگر آرزوهای دراز نداشته باشیم؛ پس با چه انگیزه ای باید برای آینده تلاش کنیم؟ 

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 21 / نیاز به رهبری معصوم

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید.

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید.

Share