خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 80

دانلود هشتادمین قسمت از سلسله مباحث خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 80

در این بخش از ضیاءالصالحین،  آخرین قسمت  از سلسله مباحث خانواده آسمانی استاد محمد شجاعی را با علاقه مندان به اشتراک می گذاریم.

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 80

حرف آخر یک دعا
یک آرزو. یک خواسته
دوست دارم خوب باشی، خوب باشد حالت تو...!

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 80

 ❖    و ... رسیدیم به حرف آخر؛ اولین قدم برای حفظ سلامت روح، و گشودن دروازه های غیب؛ "مدیریت بدن" است!

 ⫸ مراقب بدنی باش، که مرکَبِ پروازِ تو، تا خودِ خداوند است! 

    

خانواده آسمانی استاد شجاعی - قسمت 21 / نیاز به رهبری معصوم

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به سایر جلسات «خانواده آسمانی» اینجا کلیک کنید.

⫸⫸⫸⫸جهت دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی اینجا کلیک کنید.

Share