تولد "چارلی چاپلین" كمدین معروف سینما (۱۸۸۹م)

۱۶ آوریل
چارلی چاپلین(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

چارلْزْ اسپِنسِر چاپْلین معروف به چارلی چاپلین كمدین و بازیگر شهیر جهان در ۱۶ آوریل ۱۸۸۹م در لندن به دنیا آمد. وی از كودكی بر صحنه تئاتر ظاهر شد و به تدریج به شهرت رسید. یكی از ویژگی های خارق العاده چاپلین، وسعت جاذبه او بود به صورتی كه حتی منتقدین بدبینِ او نیز، به موفقیت و اعتبار چاپلین به عنوان "محبوب عام" اذعان داشتند. او در جوانی به آمریكا رفت و از سال ۱۹۴۵م به كارگردانی و فیلم نامه نویسی روی آورد. چاپلین در امریكا به دلیل ساختن فیلم های انتقادی و همدردی با فقرا و محرومین جامعه از سوی دولت آن كشور با محدودیت هایى مواجه گردید و در سال ۱۹۵۲م حكم تبعید وی از امریكا صادر شد. در واقع به علت آن كه وی در آثارش به عنوان یك مصلح اجتماعی، به نظام طبقاتی حمله می نمود و مشكلات جامعه را مطرح می ساخت و از سوی دیگر دیدگاه منفی وی نسبت به جامعه مدرن و ماشینیسم، باعث شد تا در فضای ضد كمونیستی پس از جنگ دوم جهانی، مورد انتقاد قرار بگیرد. او كه خود را "شهروند جهان" می دانست و تابعیت امریكا را نپذیرفته بود، در دوره حاكمیت نظریه ضدكمونیستی "مك كارتیسم" به عنوان یك شهروند متمایل به اندیشه های كمونیستی در معرض اتهام قرار گرفت. چاپلین كه ادامه كار در امریكا را دشوار می دید، همراه همسرش به سوئیس رفت. چارلی در دوران جدید كه جهان در حال تغییر كه تغییرات آن، در جهت بهبود اوضاع فعلی نبود، به جای مضامین بی عدالتی، گرسنگی، بیكاری و فقر، در آثارش به جنایات سازمان یافته و شكنجه و كشتار جمعی می پرداخت. او هیچگاه به بی بند و باری های عالم سینما آلوده نشد و با وجود آن كه در حرفه خود از نوابغ به شمار می رفت، همواره از پلیدی ها و فساد حاكم بر جامعه سینمای غرب دوری می جست. او در نامه معروف خود به دخترش، برهنگی را بیماری هنر معاصر می داند و تصریح می نماید: "در دنیایى كه زندگی می كنی تنها رقص و موسیقی نیست... گهگاه با اتوبوس در شهر بگرد، زنان بیوه و كودكان یتیم را نگاه كن. روزی یك بار با خود بگو من هم یكی از اینان هستم، و تو یكی از آنها هستی دختر من، نه بیشتر". كلام آخر چارلی به دخترش این است كه "تا آن جا كه در توان من بود تلاش كردم آدمی باشم، تو نیز تلاش كن". به طور كلی فیلم های چارلی چاپلین حاوی طنز گزنده آمیخته با اندوه است و انتقادات جسورانه او از مناسبات نابرابر اجتماعی و عشق به انسانیت در تمام آثارش به چشم می خورد. جویندگان طلا، دیكتاتور بزرگ و عصر ماشین از كارهای معروف اوست. چارلی چاپلین سرانجام در دسامبر در بیست و پنجم سال ۱۹۷۷م در هشتاد و هشت سالگی در سوئیس درگذشت.

Share