فضیلت ماه رمضان-5/روزه یاد آور قیامت

ماه رمضان

پوستر فضیلت ماه رمضان:
----------------------------------

قال الرضا علیه السلام:
انما امروا بالصوم لکی یعرفوا الم الجوع و العطش فیستدلوا علی فقر الاخر.

امام رضا علیه السلام فرمود:
مردم به انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگی و تشنگی را بفهمند و به واسطه آن فقر و بیچارگی آخرت را بیابند.

منبع: وسائل الشیعه، ج 4 ص 4.

Share