مخصوص ماه مبارک رمضان

شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان توسط مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) + صوت

شرح دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان توسط مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی(ره) + صوت

ماه مبارک رمضان - ویژه نامه ضیافت الله

ماه مبارک رمضان - ویژه نامه ضیافت الله

ماه رمضان

قال امیرالمومنین علیه السلام:
الصیام اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل من الطعام و الشراب.

ماه رمضان

قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
الصوم فی الحر جهاد.

ماه رمضان

پوستر فضیلت ماه رمضان:
-----------------------------------------------

رمضان

تمام اعمال و افکار انسان در طول زندگی از این دو حال خارج نیست یا خیر است یا شر.

رمضان

بیشتر عمر ما انسانها به هدر می رود؛ خوابهای زیاد، سخن بیهوده و لغو، بیکاری و کسالت و بی حوصلگی... همه مصداق تلف کردن عمر است.

ماه رمضان

پوستر فضیلت ماه رمضان:
----------------------------------

قال الرضا علیه السلام:

رمضان

ماه رمضان ماه سیر و سلوک و طی طریق الی الله محسوب می شود.

 ماه رمضان

پوستر فضیلت ماه رمضان:
--------------------------

قال الله تبارک و تعالی: