پیام دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان/ انجام نوافل

انجام نوافل

پیام دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان: انجام نوافل
----------------------------------------------

«اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّی فِیهِ مِنَ النَّوَافِلِ وَ أَکْرِمْنِی فِیهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ
وَ قَرِّبْ فِیهِ وَسِیلَتِی إِلَیْکَ مِنْ بَیْنِ الْوَسَائِلِ یَا مَنْ لاَ یَشْغَلُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّین.

خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات وگرامى دار در آن به حاضر کردن ویا داشتن مسائل
ونزدیک گردان در آن وسیله ام به سویت از میـان وسیله ها اى آنکه سرگرمش نکند اصرار وسماجت اصرار کنندگان.»

پیام های دعا:
۱. درخواست بهره مندی از اعمال مستحب و نوافل
۲. طلب اجابت خواسته ها
۳. درخواست بهترین و نزدیک ترین وسیله برای تقرّب
۴. پافشاری بر خواسته ها در دعا

Share