غسل میت و مسائل پیرامون آن

انجمن‌ها: 

غسل میت و مسائل پیرامون آن

غسل میت | میتی قبل از مردن، عمل جراحی شده بود و به سبب دوخته شدن قسمتی از پوستش آب غسل به آنجا نرسیده است، حال که دفن شده است چه باید کرد؟

آن چه در اثر عمل جراحی ایجاد می شود - در صورت شک در رسیدن آب به بدن - ضرری به صحت غسل نمی زند و اثری ندارد. بله اگر یقین دارد مورد مذکور، مانع رسیدن آب به بدن بوده است و نبش قبر هم، موجب هتک میت نباشد، باید میت تیمم داده شود.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: [1]

حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی): مجرد آنچه ذکر شده، مانع محسوب نمى‌شود و به هر حال اگر یقین به مانع بودن نباشد، غسل انجام گرفته محکوم به صحّت است.

حضرت آیت الله سیستانی (مد ظله العالی): اگر نبش قبر و ظاهر نمودن جسد جهت غسل دادن موجب هتک حرمت میت شود نبش قبر واجب نیست و اگر چنین نباشد چنانچه غسل دادن میت به نحو صحیح موجب هتک میت شود تیمم کافی است.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله العالی): در فرض سؤال غسل صحیح است و تکلیفی ندارید.

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی (مد ظله العالی): چنانچه از زمان دفنش مدتی گذشته باشد که موجب فساد بدن میت شده باشد نبش جایز نیست ولی اگر نبش موجب هتک نمی شود لازم است میت را تیمم هم بدهند.

غسل میت و مسائل پیرامون آن

پی نوشت:
[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی  (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوئست.

پدیدآورنده: 
Share