الفبای درد از لبم می تراود / قیصر امین پور

انجمن‌ها: 

الفبای درد از لبم می تراود / شاعر : قیصر امین پور

لفبای درد از لبم می تراود
نه شبنم، که خون از شبم می تراود

سه حرف است مضمون سی پاره ی دل
الف، لام، میم از لبم می تراود

چنان گرم هذیان عشقم که آتش
به جای عرق از تبم می تراود

ز دل بر لبم تا دعایی برآید
اجابت ز هر یا ربم می تراود

ز دین ریا بی نیازم، بنازم
به کفری که از مذهبم می تراود

پدیدآورنده: 
Share