چرا همچنان دشمنی هست؟ / قیصر امین پور

انجمن‌ها: 

چرا همچنان دشمنی هست؟ / شاعر : قیصر امین پور

 شهيدي كه بر خاك مي خفت
چنین در دلش گفت:
«اگر فتح این است
که دشمن شکست،
چرا همچنان دشمنی هست؟»

 

پدیدآورنده: 
Share