بیانات رهبری درباره ماه رمضان

عید فطر؛ عید حقیقی بهره مندی از رحمت و مغفرت الهی

تعبّد و عبادت؛ مظاهر عید سعید فطر

تعبّد و عبادت؛ مظاهر عید سعید فطر (کلیپ، متن)

عید فطر؛ فرصت عیدی گرفتن از خدا

عید فطر؛ عید به معنای حقیقی

عید فطر؛ ذخیره تمام نشدنی مسلمانان

عید فطر؛ ذخیره تمام نشدنی مسلمانان - آیت الله خامنه ای (صوت، متن)

لزوم محاسبه دستاوردهای ماه رمضان و حفظ آن در سال

لزوم محاسبه دستاوردهای ماه رمضان و حفظ آن در سال

روز قیامت؛ عرضه شدن انسان بر خدا

روز قیامت؛ عرضه شدن انسان بر خدا - آیت الله خامنه ای (صوت، متن)

لزوم توجّه با آیات قیامت در قرآن 

لزوم توجّه با آیات قیامت در قرآن - آیت الله خامنه ای (صوت، متن)​

پل صراط؛ پل عبودیّت و تقوا

پل صراط؛ پل عبودیّت و تقوا - آیت الله خامنه ای (صوت، متن)​

انقلاب اسلامی؛ عامل رفع غربت قرآن در جامعه

انقلاب اسلامی؛ عامل رفع غربت قرآن در جامعه - آیت الله خامنه ای (صوت، متن)