لزوم توجّه با آیات قیامت در قرآن - آیت الله خامنه ای (صوت، متن)​

موضوع: 
بشارتهای قرآن هم تکان‌ دهنده و جذاب و شوق‌ آفرین است؛ تهدیدهای قرآنی هم تکان‌ دهنده است و دل انسان را آب می کند.

لزوم توجّه با آیات قیامت در قرآن - آیت الله خامنه ای (صوت، متن)​

آیات مربوط به قیامت خیلی تکان‌ دهنده است. من پیشنهاد میکنم هر کدام به تنهایی آیات قیامت را مرور کنیم؛ چون به آن احتیاج داریم. این دیگر از چیزهایی نیست که انسان بتواند آن را ثبت کند و آمار بدهد. صدها آیه در قرآن درباره‌ ی قیامت وجود دارد؛ هم بشارتهای قیامت هست، هم تهدیدهای آن؛ هر دو تکان‌ دهنده است.

بشارتهای قرآن هم تکان‌ دهنده و جذاب و شوق‌ آفرین است؛ تهدیدهای قرآنی هم تکان‌ دهنده است و دل انسان را آب می کند.

«یبصّرونهم یودّ المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه و صاحبته و اخیه و فصیلته الّتی تؤویه و من فی الأرض جمیعا ثمّ ینجیه»؛ مجرم از شدت عذاب الهی آرزو میکند که بتواند فرزند خودش را فدا کند تا نجات پیدا کند؛ عزیزان خودش و همه‌ ی انسانهای روی زمین را قربانی کند تا از عذاب نجات پیدا کند؛ اما نمی تواند. عذاب الهی است، شوخی که نیست؛ «کلّا انّها لظی. نزّاعة للشوی. تدعو من ادبر و تولّی. و جمع فاوعی».

منبع: بیانات امام خامنه ای در دیدار کارگزاران نظام‌ ۶/آبان/۱۳۸۳

لزوم توجّه با آیات قیامت در قرآن (صوت، متن)​

مطالب مرتبط و پیشنهادی :

ماه مبارک رمضان - ویژه نامه ضیافت الله
ویژه نامه احکام روزه و روزه داری
مجموعه استیکر ماه رمضان (ایام و مناسبتها)
دعاهای تصویری روزانه ماه مبارک رمضان
ویژه نامه پیام ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان
ویژه نامه نشانی از آسمان - ویژه ماه مبارک رمضان
ویژه ماه مبارک رمضان - ویژه نامه چندرسانه ای ماه ترین ماه

Share