رمضان؛ ماه عبادت، دعا، مناجات و ماه جهاد - آیت الله خامنه ای

انجمن‌ها: 

رمضان؛ ماه عبادت، دعا، مناجات و ماه جهاد - آیت الله خامنه ای

 این ماه، ماه روزه است؛ ماه نزول قرآن و انس با قرآن است؛ ماه عبادت و دعا و مناجات است که دعا مغز و روح عبادت است ماه استغفار و توبه و بازگشت از راههای ناپسند نزد خدای متعال و رعایت تقوای الهی است؛ ماه جهاد است که در این ماه مبارک، غزوه ی بدر در سال دوم هجرت، و فتح مکه در سال هشتم هجرت، و شروع غزوه ی حنین در همان سال اتفاق افتاده است ماه جهاد با نفس و جهاد با شیطان و جهاد با دشمنان خداست؛ ماه آمادگی و ماه ذخیره ی تقواست؛ ماه صله ی رحم، صدق و برّ با برادران دینی، آشنایی با معارف، آشنایی و تدبر در قرآن، و خلاصه ذخیره کردن سرمایه ی حرکت الهی در طول یک سال است.

✓ دعا، مغز و روح عبادت است. 

✓ امید است که روزهای گذشته را با عمل بر وفق مقتضیات این ماه گذرانده باشیم و روزهای آینده را بیشتر قدر بدانیم و در کار نفس خود، در معامله ی با احکام الهی، در برخورد با مردم، در تدبر و ارتباط با قرآن، و در تصمیم و عزم بر مجاهدت با نفس، یک تصمیم جدی و یک اقدام قاطع انجام بدهیم.

✓ من به عمل کردن به این توصیه ها، از شما محتاجترم. این توصیه ها، توصیه های بزرگان دین و امیرالمؤمنین علیه السلام است. این روزها را مغتنم بشمارید و رابطه تان را با خدا مستحکم کنید. در سایه ی این ارتباط قوی، به سمت حل مشکلات دینی و دنیوی حرکت خواهیم کرد و ان شاءاللَّه به آن نایل خواهیم شد.

منبع: بیانات امام خامنه ای در خطبه های نماز جمعه ۱۶/فروردین/۱۳۷۰

رمضان، ماه عبادت و دعا و مناجات، و ماه جهاد

مطالب مرتبط و پیشنهادی :

ماه مبارک رمضان - ویژه نامه ضیافت الله
ویژه نامه احکام روزه و روزه داری
مجموعه استیکر ماه رمضان (ایام و مناسبتها)
دعاهای تصویری روزانه ماه مبارک رمضان
ویژه نامه پیام ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان
ویژه نامه نشانی از آسمان - ویژه ماه مبارک رمضان
ویژه ماه مبارک رمضان - ویژه نامه چندرسانه ای ماه ترین ما

Share