ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

حجت الاسلام ناصری​

حضرت فاطمه زهرا

 حضرت زهراء سلام الله علیها محور اصحاب کسا هستند. ارتباط روحی و قلبی با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها طهارت فوق العاده ای در افکار می خواهد.

حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

 باید توجه داشت که مراتب زنان برگزیده، در قرآن کریم محفوظ است.

محاسبه افکار

اتفاقی در زندگی انسان نمی افتد مگر این که به خود انسان و اعمال او مربوط است:

پراکندگی افکار

شاید از مصادیق قرآنی بشود به این سیر رسید که تمام این مسیر، در چهار کلمه خلاصه می شود و آن چهار کلمه، جمله ای است که حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود: