ولی اله کلامی زنجانی

شعر استاد کلامی برای انتخابات با صدای خودشان

شعر جدید استاد کلامی زنجانی برای انتخابات با صدای شاعر

عاشق اولسان حیدره، باخ رهبره…

دفاع از نجابت ترک زبانان توسط استاد کلامی زنجانی در پاسخ مناظرات اول

دفاع از نجابت ترک زبانان توسط استاد کلامی زنجانی در پاسخ مناظرات اول

حاج مهدی رسولی

نوحه بوگئجه کلثومه مهماندور علی/ مهدی رسولی + متن

نماهنگ هرچه داریم از رضا داریم ما با صدای ابوالفضل مشکینی

نماهنگ هرچه داریم از رضا داریم ما با صدای ابوالفضل مشکینی + متن

مداحی یا حسین سن بیر یانا کل شهیدان بیر یانا از سیدصادق موسوی ترکمانی

مداحی یا حسین سن بیر یانا کل شهیدان بیر یانا از سیدصادق موسوی ترکمانی ۱۴۴۲(کلیپ، صوت، متن)

سید صادق موسوی ترکمنی کرکوکی , سید صادق موسوی ترکمانی کرکوکی

لای لای رقیه با صدای سید صادق موسوی ترکمانی (فیلم، صوت، متن)

نوحه ای اهل عالم گلدی محرم/ سیدصادق موسوی ترکمانی

نوحه ای اهل عالم گلدی محرم/ سیدصادق موسوی ترکمانی (محرم ۱۴۴۲)

فرازی از شعر یا مولا استاد کلامی زنجانی

علی ای نابغه لر نابغه سی

سروده زیبای استاد کلامی زنجانی برای عید غدیر

منمای غفلت از سُرور

شعر استاد کلامی زنجانی برای غدیر

لبّیک گو با مصطفی