شعر جدید استاد کلامی زنجانی برای انتخابات با صدای شاعر

لیست
  • شعر استاد کلامی برای انتخابات با صدای خودشان
عاشق اولسان حیدره، باخ رهبره…

شعر جدید استاد کلامی زنجانی برای انتخابات با صدای شاعر

عاشق اولسان حیدره، باخ رهبره…

امام خمینی رحمه الله علیه فرمودند:
«پشتیبان ولی فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد»

شعر جدید استاد کلامی زنجانی برای انتخابات با صدای شاعر

مطالب مرتبط و پیشنهادی : ویژه نامه انتخابهای تمدن ساز / ویژه انتخابات

Share