شعر استاد کلامی زنجانی در میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها

انجمن‌ها: 

شعر استاد کلامی زنجانی در میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها

ای دل مددی که دلبر اینجاست
دل در بر یار و یاور اینجاست
.
ما را به بهشت حاجتی نیست
جنات و نعیم و کوثر اینجاست
.
قم شهر قیام و شهر علم است
بر آل رسول سنگر اینجاست
.
یا فاطمه اشفعی لنا گوی
ای شیعه شفیع محشر اینجاست
.
فرمود امامِ صادق القول
ما را حرم مطهر اینجاست
.
مکه حرم الله است و گوید
بیت امّ قراست،  مادر اینجاست
.
این است مدینه را تفاخر
گوید حرم پیمبر اینجاست
.
پیچیده در آسمان کوفه
صوتی که حریم حیدر اینجاست
.
با مکه و کوفه و مدینه
در مجد و شرف برابر اینجاست
.
گر فاطمه را مزار مخفی ست
او را حرم منور اینجاست
.
هر چار ائمه ی بقیع را
محراب و حدیث و منبر اینجاست
.
از قول امام در شگفتم
فرمود مقام اکبر اینجاست
.
فرمود که عُشّ آل طاهاست *
فرمود بهشت را در اینجاست
.
بابی ز بهشت داری ای قم
باغی پرِ گل،  معطر اینجاست
.
شخصیت منحصر به فرد است
درّی که ز آل اطهر اینجاست
.
معصومه ی فاطمی سجیه
مدفون چو عتیقه گوهر اینجاست
.
از برکت دولت کریمه
الطاف خدای داور اینجاست
.
گر عاشق باقرالعلومی
کانون علوم برتر اینجاست
.
دنبال امام صادقی گر
آثار قدوم جعفر اینجاست
.
طلّاب جوان ز کل عالم
 در حوزه محصل اندر اینجاست
.
نازد به دو کون ملک ایران
دو شهر ستوده منظر اینجاست
.
یک جان و دو تن،  قم و خراسان
دو قبله نمای کشور اینجاست
.
یک فاطمه نام و یک علی نام
یک خواهر و یک برادر اینجاست
.
ما را ز مهیب خود مترسان
ای خصم،  قوای حیدر اینجاست
.
شهری که امام از او به پا خواست
این جاست،  شمیم دلبر اینجاست
.
کرده در انقلاب را باز
شهری که نمود محشر اینجاست
.
شهر ‌شهدا و شهر غیرت
عمار بصیر پرور اینجاست
.
 

* عُشّ : آشیانه
 

Share