30 روز 30 تفسیر

قران كريم

شرح فرازهایی منتخب از آیات جزء بیست و هفتم قرآن کریم

قران كريم , ماه رمضان , ماه مبارک رمضان

شرح فرازهایی منتخب از آیات جزء بیست و چهارم قرآن

مقام معظم رهبری مدظله العالی

30 تفسیر از رهبر انقلاب 15 | سازش نکردن با دشمن (آیه ۳۵ سوره محمد)

امام خامنه ای مدظله العالی

30 تفسیر از رهبر انقلاب 14 | عمل براساس شرایط (آیه ۶۵ سوره أنفال)

قران كريم

شرح فرازهایی منتخب از جزء سیزدهم قرآن کریم

امام خامنه ای

30 تفسیر از رهبر انقلاب 13 | نعمت ولایت (آیه ۳ سوره مائده)

مقام معظم رهبری حفظه الله

30 تفسیر از رهبر انقلاب 12 | پیام شهیدان (آیه ۱۷۰ سوره انفال)

امام خامنه ای (مدظله العالى)

30 تفسیر از رهبر انقلاب 11 | معیت الهی (آیات ۴۵ و ۴۶ سوره طه)

امام خامنه ای (مدظله العالى)

30 تفسیر از رهبر انقلاب 10 | ایمان به وعده های الهی (آیه ۲۲ سوره احزاب)

امام خامنه ای (مدظله العالى)

30 تفسیر از رهبر انقلاب 9 | شکر خدا در پیروزی ها (آیات ۱ تا ۳ سوره نصر)