آموزش و مهارت افزایی

تشکیلات اسلامی

نگاه تشکیلاتی به جهان اسلام

کار تشکیلاتی

کار تشکیلاتی و تشکیلات :

پاسخ فعالیتهای درس سوم کتاب تفکر و سواد رسانه

پاسخ فعالیتهای درس سوم کتاب تفکر و سواد رسانه

پاسخ فعالیتهای درس دوم کتاب تفکر و سواد رسانه

پاسخ فعالیتهای درس دوم کتاب تفکر و سواد رسانه

نوشیدنی

روش خنک کردن سریع نوشیدنی گرم در عرض دو دقیقه

پاک کردن چسب و اسپری یک دو سه

پنج روش برای پاک کردن چسب و اسپری یک دو سه

روش ها و ترفندهای ساده برای مرتب کردن کمد لباس

روش ها و ترفندهای ساده برای مرتب کردن کمد لباس

برچسب شیشه مات کن

نصب برچسب شیشه مات کن + راهنمای تصویری

پیاز

از بین بردن بوی پیاز دست با چند ترفند ساده

تبدیل فرمت فایل های آفیس و بهترین برنامه ها برای اینکار

تبدیل فرمت فایلهای آفیس و بهترین برنامه ها برای اینکار