آموزش و مهارت افزایی

درس 18 تفکر و سواد رسانه پایه دهم

پاورپوینت درس ۱۸ تفکر و سواد رسانه پایه دهم | زندگی دوم

درس 17 تفکر و سواد رسانه پایه دهم | بازی زندگی است

درس ۱۷ تفکر و سواد رسانه پایه دهم | بازی زندگی است

آشنایی با خورشید گرفتگی (کسوف)

آشنایی با خورشید گرفتگی (کسوف)

ماه گرفتگی (خسوف)

آشنایی با ماه گرفتگی (خسوف)

کار گروهی و تشکیلاتی

نفوس بشری در بدن های گوناگون، از یک حقیقت واحد هستند

نامه ای از خدا برای بندگان

نامه ای از خدا برای بندگان در بهشت

علم رجال

علم رجال و فرق آن با درایه و تراجم

آموزش تجوید قرآن پایه اول استاد الموسلی

آموزش تجوید قرآن پایه اول حوزه - استاد الموسلی

تدریس مبادی العربیه جلد 2 حمید محمدی

مبادی العربیه استاد حمید محمدی - نحو ۲

نحو متوسطه حمید محمدی

جزوه نموداری کتاب نحو متوسطه - حمید محمدی