ضیاءالصالحین فیلم/ 10. طراحی عمليات بيت المقدس 2 | ضیاءالصالحین

فیلم/ 10. طراحی عمليات بيت المقدس 2

لیست

10. طراحی عمليات بيت المقدس 2
• زمان : 4:44
مستند « از خونین شهر تا خرمشهر» پیرامون عملیات بیت المقدس؛ قسمت دوم

Share