کلیپ/ تشکیلات، نیاز جامعه ماست - استاد پناهیان

لیست
  • کلیپ/ تشکیلات، نیاز جامعه ماست - استاد پناهیان

موضوع: تشکیلات اسلامی
سخنران: حجت الاسلام علیرضا پناهیان
تشکیلات، نیاز جامعه ماست...
سلام، چاکرم... بفرما... شرّت کم ... حقیقتی تلخ که پشت لبخندهایمان قایم می کنیم...

Share