نماهنگ/ راه عشق - استاد محمد شجاعی

راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست./ در انتظار فرج

در انتظار فرج/ راه عشق - استاد محمد شجاعی

راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست.

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.