فیلم / اهمیت دعا برای سایر مومنین - آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

لیست
  • فیلم / اهمیت دعا برای سایر مومنین - آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)
اگر شخصی در پشت سر برادر مومنش برای او دعا کند ، صد هزار برابر برای خودش اثر دارد...

موضوع : اهمیت دعا برای سایر مومنین
سخنران : آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی (ره)

Share