ضیاءالصالحین فیلم / روایتی جالب برای اثبات ولایت مطلقه فقیه - استاد پناهیان | ضیاءالصالحین

فیلم / روایتی جالب برای اثبات ولایت مطلقه فقیه - استاد پناهیان

لیست
  • فیلم / روایتی جالب برای اثبات ولایت مطلقه فقیه - استاد پناهیان
موضوع: 
منبرهای کوتاه و دلنشین استاد علیرضا پناهیان
Share