ضیاءالصالحین کلیپ| تفاوت نگاه امام خمینی (ره) - حجت الاسلام پناهیان | ضیاءالصالحین

کلیپ| تفاوت نگاه امام خمینی (ره) - حجت الاسلام پناهیان

منبرهای دلنشین و کوتاه حجت الاسلام پناهیان

موضوع : تفاوت نگاه امام خمینی (ره) 
سخنران : حجت الاسلام پناهیان
زمان : 04:45

----------------------------------

- داستان پیرزنِ کاسه به دستی که امام خمینی (ره) بارها تعریف می کردند... امام خمینی (ره) : کار این پیرزن خیلی لطافت روحی می خواهد!

Share