حیوانات حلال گوشت کدامند؟

حیوانات حلال گوشت
یکی از موضوعاتی که دین اسلام تاکید فراوانی بر آن دارد،این است که چه حيواناتى حلال و چه حيواناتى حرام گوشت هستند؟

حیوانات حلال گوشت کدامند؟

یکی از موضوعاتی که دین اسلام تاکید فراوانی بر آن دارد، این است که چه حیواناتی حلال گوشت و چه حیواناتی حرام گوشت هستند؟

این بحث بسیار مهم است که بدانیم کدام یک از حیوانات و چهارپایان حلال گوشت اند و کدامشان حرام گوشت؟

به طور کلی حیوانات حرام گوشت بر چند قسم هستند:

طبق نظر حضرت امام خمینی قدس سره؛[1] از حیوانات دریایی فقط ماهی فلس (پولک) دار حلال بوده و سایر ماهیان و حیوانات دریایی حرام گوشت هستند.

حیوانات خشکی دو قسم هستند اهلی و وحشی:

در میان حیوانات اهلی خوردن گوشت تمام گروه های گوسفند و گاو و شتر حلال است اما خوردن گوشت اسب و استر و الاغ مکروه است که کراهت گوشت اسب از بقیه کمتر است و از میان حیوانات اهلی گوشت بقیه حیوانات مثل سگ و گربه و... و اما حیوانات وحشی از میان آنها آهو، گاو، بز کوهی، الاغ وحشی و گَوَزن حلال است و خوردن گوشت حیوانات درنده حرام است و آن حیوانی است که خوی درندگی دارد و دارای ناخن و دندان نیش قوی است؛ مثل شیر، پلنگ، یوزپلنگ، گرگ، یا دارای نیش ضعیفی است؛ مثل روباه، کفتار، شغال، و هم چنین خرگوش اگر چه از درندگان نیست ولی حرام است و نیز همۀ حشرات؛ مثل مار، موش، سوسمار، قورباغه، خار پشت سوسک، قاب بالان، کک، شپش و... که قابل شمارش نیست. و نیز حیواناتی که مسخ شدند؛ مثل فیل، میمون، خرس و...[2]  و دلیل بر اینها روایتی است که از پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) نقل شده است.[3]

پرندگان حلال گوشت، دو علامت داشته و غیر از آن، تمام اقسام پرندگان، حرام گوشت اند.

۱. پرندگانی که در هنگام پرواز بیشتر بال می زنند و کمتر بال خود را باز کرده و صاف نگه می دارند حلال گوشت می باشند؛ اما پرندگانی که در هنگام پرواز بیشتر بال خود باز کرده و صاف نگه می دارند و کمتر بال می زنند (کمتر بال خود را حرکت می دهند) حرام گوشت اند.

۲. پرندگانی که چینه دان یا سنگدان یا خار پشت پا داشته باشد حلال گوشت می باشد. (تذکر: پرندگانی که مانند شاهین و عقاب و باز چنگال دارند حرام گوشت هستند.)[4]

حیوانات حلال گوشت

پی نوشت:
[1]. 
امام خمینی، روح الله، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵۵، کتاب الاطعمة و الاشربة، مسئله ۲./ حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۷۴۸./ حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع، ص۲۴۳.
[2]. نفس المصدر، ص۱۵۵، مسئله ۵.
[3]. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ۳۶، ۲۹۴.
[4]. امام خمینی، سید روح الله، توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج‌۲، ص۵۹۴، احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها./امام خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۵۷، مسئله ۸.

Share