عکس نوشته / فریب آرزوها

موضوع: 
فریب آرزوها
فریب آرزوها
فریب آرزوها

فریب آرزوها

امیر مؤمنان، امام على عليه السلام می فرمایند : في غُرورِ الآمالِ انقِضاءُ الآجالِ؛ در فریب آرزوها ، عمرها به پايان مى رسد.

 

توجه : برای دریافت و مشاهده تصاویر در ابعاد اصلی و بزرگ تر روی آن ها کلیک کنید.

 

آثار و پیامدهای طول امل ( فریب آرزوها )

آرزوهای دراز و گاه بی پایان، آثار مخرب فراوانی در زندگی معنوی و مادی انسان دارد که به گوشه هایی از آن در حادیث بالا و همچنین در آیاتی که در قرآن مجید در آغاز این بحث ذکر شد آمده است و به طور کلی می توان گفت: طول امل پیامدهای خطرناک و مخرب و سوء زیر را دارد.

1- طول امل سرچشمه بسیاری از گناهان 2- طول امل یکی از اسباب مهم قساوت قلب 3- طول امل سبب نسیان اجل 4- زندگی پررنج محصول دیگری از طول امل 5- طول امل و زندگی ذلت بار 6- محرومیت از نعمتها 7- طول امل و محروم بودن از درک حقایق 8- طول امل سبب کفران نعمت است.

نتیجه طول امل را در سرنوشت اقوام پیشین و انسانها در قرآن :

1- و به خاطر بیاورید که خداوند شما را جانشینان قوم «عاد» قرار داد و در زمین مستقر ساخت که در دشتهایش، قصرها برای خود بنا می کنید و در کوهها برای خود خانه ها می تراشید! بنابراین نعمت های خدا را متذکر شوید و در زمین به فساد نکوشید.

2- آیا شما بر هر مکان مرتفعی نشانه ای از روی هوا و هوس می سازید؟! - و قصرها و قلعه های زیبا و محکم بنا می کنید، شاید در دنیا جاودانه بمانید؟!

3- (منافقان) آنها را صدا می زنند «مگر ما با شما نبودیم؟! می گویند «آری ولی شما خود را به هلاکت افکندید و انتظار(مرگ پیامبر را) کشیدید و(در همه چیز) شک و تردید داشتید و آرزوهای دور و دراز شما را فریب داد تا فرمان خدا فرارسید و شیطان فریبکار(نیز) شما را در برابر (فرمان) خداوند فریب داد!

4- آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل کرده است خاشع گردد؟! و مانند کسانی نباشند که در گذشته به آنها کتاب آسمانی داده شد، سپس زمانی طولانی بر آنها گذشت و قلب هایشان قساوت پیدا کرد و بسیاری از آنها گنهکارند!

5- بگذار آنها بخورند و بهره گیرند و آرزوها آنان را غافل سازد ولی به زودی خواهند فهمید!

6- آیا آنچه انسان تمنا دارد به آن می رسد؟! - در حالی که آخرت و دنیا از آن خداست!

7- وای بر هر عیبجوی مسخره کننده ای! - همان کس که مال فراوانی جمع آوری و شماره کرده(بی آنکه مشروع و نامشروع آن را حساب کند)! - او گمان می کند که اموالش او را جاودانه می سازد!

8- کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آنها، پشت به حق کردند، شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای طولانی فریفته است! 

عکس نوشته / فریب آرزوها

Share