ضیاءالصالحین تعالیم و فضایل سوره جن چیست؟ | ضیاءالصالحین

تعالیم و فضایل سوره جن چیست؟

سوره جن
عمدتاً درباره موجود ناپیدایى به نام «جن» است که تاکنون، دانش تجربی نتوانسته است که در مورد آن اطلاعاتی را به دست آورد که البته وجود آن نیز خلاف عقل و علم نیست.

تعالیم و فضایل سوره جن چیست؟

این نوشتار در مورد تعالیم و فضایل سوره جن (از سوره های مکی قرآن کریم، دارای 28 آیه) در روایات چند مورد را مورد بحث و بررسی قرار می دهد...

تعالیم و فضایل سوره جن چیست؟

محتواى این سوره، چنان که از نامش پیدا است، عمدتاً درباره موجود ناپیدایى به نام «جن» است که تاکنون، دانش تجربی نتوانسته است که در مورد آن اطلاعاتی را به دست آورد که البته وجود آن نیز خلاف عقل و علم نیست.

در این سوره به داستان چند نفر از طایفه جن اشاره می کند که صدای قرآن را شنیده و ایمان آوردند، سخن از ایمان آنها به پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)، خضوع در برابر قرآن، ایمان و اعتقاد آنها به معاد، وجود گروهى مؤمن و کافر در میان آنان و ... در این بخش از سوره، بسیارى از عقاید خرافى در مورد "جن" را اصلاح می ‏کند و بر آنها خط بطلان می ‏کشد.

در بخش دیگرى از این سوره اشاره ‏اى به مسئله توحید و معاد آمده است.

و در آخرین بخش این سوره، سخن از مسئله علم غیب است که هیچ کس از آن آگاهى ندارد، جز آنچه خداوند اراده کرده است.[مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ‏25، ص 97، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول، 1374ش]

فضایل سوره جن در روایات چند مورد بیان شده است؛ مانند:

1. پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله): «هر کس سوره جن را بخواند، به تعداد هر جن و شیطانى که تصدیق به محمد یا تکذیب او کرده است، ثواب آزاد کردن برده‏اى داده می شود».[طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مقدمه، بلاغی‏، محمد جواد، ج 10، ص 550، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، 1372ش]

2. امام صادق (علیه السلام): «هر کس سوره جن را فراوان بخواند هرگز در زندگى دنیا چشم زخم، جن، جادو، سحر و مکر آنها به او نمی رسد، و با محمد(صلی الله علیه وآله) همراه خواهد بود، و می گوید: پروردگارا! من کسى را به جاى او نمی خواهم، و هرگز از او به دیگرى متمایل نمی شوم».[شیخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الأعمال، ص 120، قم، دار الشریف الرضی للنشر، چاپ دوم، 1406ق]

پدیدآورنده: 
Share