ضیاءالصالحین ذکری برای کنترل قوه واهمه و خیال | ضیاءالصالحین

ذکری برای کنترل قوه واهمه و خیال

گروه اخلاق و عرفان ضیاءالصالحین؛
قوه واهمه و خیال
دستور این ذکر به این شکل است که از یکی از چهارشنبه های ماه قمری به شرطی که قمر در عقرب و یا در محاق و نیز از روزهای نحس نباشد پس از دادن صدقه به عدد ابجد کبیر اسم خود و جمع آن با ابجد کبیر اسم مادر هر روز گفته می شود.

ذکری برای کنترل قوه واهمه و خیال

در مجربات امام صادق علیه السلام[1] برای نرمال کردن قوه تخیل و توهم یا به عبارتی دیگر برای کنترل قوه واهمه و خیال ذکری نقل شده است که بسیار مجرب است.

«یا واحِدُ أَنتَ الباقی وَ أَنتَ اَوَّلَ کُلِّ شَیءٍ وَ واجِدَهُ»

دستورالعمل ذکر کنترل قوه واهمه و خیال :

دستور این ذکر به این شکل است که از یکی از چهارشنبه های ماه قمری به شرطی که قمر در عقرب و یا در محاق و نیز از روزهای نحس نباشد پس از دادن صدقه به عدد ابجد کبیر اسم خود و جمع آن با ابجد کبیر اسم مادر هر روز گفته می شود.

پیشنهادی: حروف ابجد کبیر چیستند و چه کاربردهایی دارند؟

شاید سؤال شود که این ذکر چند روز خوانده شود، جواب می دهد؟!

در پاسخ به این سؤال باید عرض کنم که عدد معروف ایام ذکر بین یک هفته تا یک اربعین (40 روز) برای اثرگذاری و گرفتن جواب می باشد. اما لازم است این نکته را اضافه کنیم که تا گرفتن جواب کامل بهتر است ذکر گفتن ادامه پیدا کند.

نکاتی در این مورد:

- این ذکر همان گونه که از تیتر معلوم است برای ایجاد اعتدال در قوه واهمه و خیال مناسب است؛ یعنی افراط و تفریط  این قوه را اصلاح می کند.

- قوه واهمه در برخی منابع به قوه شیطانی نیز معروف است و غالباً انسان را از در تشخیص بین حق و باطل، حقیقت و مجاز و... به اشتباه می اندازد.

- اهمیت این ذکر از آن جهت است که گاهی سالک احساس می کند تمامی مکاشفات و حالاتی که دارد همه و همه واقعیت دارد، لذا با انجام یک دوره کامل این ذکر می تواند از دریافت های خود اطمینان حاصل کند. چون این ذکر باعث می شود تا قوه واهمه و خیال در حد اعتدال باقی بمانند و یا به اعتدال برسند و دریافت ها از خیال و توهم بودن مصون می مانند.

پیشنهادی: راه ایجاد تعادل در میان 4 قوه نفسانی

ذکری برای کنترل قوه واهمه و خیال

پی نوشت:
[1]. 
مجربات امام صادق علیه السلام، عاملی، انتشارات دار الفقه، 1425ق، ص98.

پدیدآورنده: 
Share