ترتیل 30 جزء قرآن با صدای الحسینی (قاری عراقی)

موضوع: 
در این بخش از سری مجموعه ترتیل کل قرآن کریم یا جامع الترتیل سایت ضیاءالصالحین ترتیل 30 جزء قرآن با صدای الحسینی قاری عراقی تقدیم شما عزیزان و همراهان گرامی می گردد.
صوت: 
0:00
0:00
Share