آواز دشتی با صدای داوود مهذبیه - اشعار فایز

آواز دشتی با صدای داوود مهذبیه از آلبوم پسین دلگشا منتخبی از اشعار فایز دشتستانی

آواز دشتی با صدای داوود مهذبیه - اشعار فایز

آواز دشتی با صدای داوود مهذبیه از آلبوم پسین دلگشا منتخبی از اشعار فایز دشتستانی

دانلود کامل آلبوم پسین دلگشا - داوود مهذبیه

آواز دشتی با صدای داوود مهذبیه - اشعار فایز

آی دگر شو شد که تا بجونم بسوزد
وای گریبان تا بدامونم بسوزد
وای برای خاطر دلدار فایز
آی همی ترسم که ایمونم بسوزد

کجا رفتی کجا رفتی کجایی
دل شیرازیمُ امشو کجایی

مرا شب تا سحر این چشم خونبار
وای نخوابم ما ز هجران رخ یار
وای شب و روز از فراق یار فایز
وای چو بدموشان نه در خوابم نه بیدار

عزیزم یادته ای دوست یادته ای دوست
آی نمیری تا نبینم داغت ای دوست

غم دنیا خورم یا حسرت یار
وای و یا گریه کنم من با دل زار
همی ترسم شود دیوانه فایز
وای چو مجنون رو نهم بر دشت و کوهسار

عزیزم سی تو میگم خو نباشی
وای بمیره دشمنت تو زنده باشی

وای خدام اینجا دلم در پیش دلبر
آی خدایا این سفر کی می رود سر
خدایا کن سفر آسون ز فایز
وای که بیند بار دیگر روی دلبر

کجا رفتی کجا رفتی کجایی
دل شیرازیمُ امشو کجایی

Share

دیدگاه‌ها

دل سوز و جان سوز

سلام واقعا اهنگ عالی بود سالهاپیش گوش کرده بودم