الان وقت تحوله! / حجت الاسلام پناهیان / کلیپ تصویری

لیست
  • کلیپ تصویری - الان وقت تحوله! / حجت الاسلام پناهیان
موضوع: 
کار امام و کار مقام معظم رهبری کارکرد اصلی شان این است که این معارف دینی ای که شما می بینید (سخنرانی به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)))

الان وقت تحوله! / حجت الاسلام پناهیان / کلیپ تصویری

حجت الاسلام علیرضا پناهیان : کارامام و کار مقام معظم رهبری کارکرد اصلی شان این است که این معارف دینی ای که شما می بینید، الآن آن وقت کدام است؟ این وقت تعیین کردن، این اولویت گذاشتن، این تطبیق دادن با شرایط، این کار یک رهبری هست.

مقام معظم رهبری: «ما امروز احتیاج به تحوّل داریم در بخش های مختلف. ما قادریم به دلایل گوناگون، قادریم که در بخش های مختلف تمدّنی کشور و تمدّنی نظام تحوّل ایجاد بکنیم. یعنی انتظار من از خودم و از جوان هایمان و از ملّت مان و از نخبگان مان این است که در فکر ایجاد تحوّل در بخش های مختلفی که نیاز هست باشیم.»
الآن وقت تحوّل است.

Share