کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی/ جلسه ۲

با شروع کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی؛ مهارت های کنترل نفس،  و حفظ طهارت نیّات و رفتار و اعمال مان را آرام آرام خواهیم آموخت.

کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی/ جلسه ۲

با شروع کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی؛ مهارت های کنترل نفس،  و حفظ طهارت نیّات و رفتار و اعمال مان را آرام آرام خواهیم آموخت.

باشد که در پایان این مجموعه، قدرت کافی برای مهارِ خواهش های نفس مان پیدا کنیم!

إنّ أکرمکم عنْدَالله اتقاکمُ ، 
باتقواتر یعنی؛ هر کی قهرمان تره ....
و تونسته موانع بیشتری را به سمت تکامل ، پشت سر بگذارد؛
نه اینکه عملِ خیر و عبادات بیشتری دارد!

پدیدآورنده: 
Share

دیدگاه‌ها

عالی