کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی/ جلسه ۲۲

انسان، زندانیِ منِ بزرگ خود (عصبانیتها، خشونتها، تجاوزها) است! که اگر این من بزرگ، در این دنیا شکسته و خرد نشود، میلیون ها سال آخرتی ذره ذره تراشیده خواهد شد و این چیزی جز جهنم نیست.

کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی/ جلسه ۲۲

بیست و دومین جلسه از کارگاه خویشتن داری استاد محمد شجاعی؛ که با این دوره مهارت های کنترل نفس، و حفظ طهارت نیّات و رفتار و اعمال مان را آرام آرام خواهیم آموخت.

برای دسترسی به سایر قسمتها اینجا کلیک کنید

باشد که در پایان این مجموعه، قدرت کافی برای مهارِ خواهش های نفس مان پیدا کنیم!

انسان، زندانیِ منِ بزرگ خود (عصبانیتها، خشونتها، تجاوزها) است! که اگر این من بزرگ، در این دنیا شکسته و خرد نشود، میلیون ها سال آخرتی ذره ذره تراشیده خواهد شد و این چیزی جز جهنم نیست.

 خویشتن داری یعنی؛ مراقب باشیم، مَن درونمان، به غولی بی شاخ و دُم، تبدیل نشود!

پدیدآورنده: 
Share

دیدگاه‌ها

عالی بود