کلید بدبختی ۱ - تنبلید یا بی حوصله؟

انسان عاشق و شیفته کمال است. اساساً از قدرت و کمال در هر زمینه ای لذت می برد چون از روح خدا آفریده شده و انسان دوست دارد مَثَل خدا بشود...

کلید بدبختی ۱ - تنبلید یا بی حوصله؟

انسان تنبل، کاری را شروع نمی کند. انسان بی حوصله کار شروع شده را رها می کند.

دانلود صوت

برای دسترسی به سایر قسمتها اینجا کلیک کنید

یکی از آفت های بزرگ زندگی که به قول امام صادق فرمود(مِفتاحُ کُلِّ شَرٍ) کلید هر بدی هست آن تنبلی و بی حوصلگی است که باهم فرق می کنند. 

تنبلی باعث می شود کار را انسان اصلاً شروع نکند ولی بی حوصلگی این هست که انسان کاری را شروع میکند ولی ادامه اش نمیدهد و به سرانجام نمیرساند. در هر دو صورت این دو عامل بسیار خطرناک هستند و شاید ما هیچ عاملی در بین گناهان خطرناک تر از این دو عامل نداریم چون خودش منشأ بسیاری از گناهان می شود و باعث شکست های دنیایی و آخرتی در موضوع خانواده، ازدواج، تربیت، انتخاب همسر حتی شغل، مسائل اقتصادی، تجاری و مسائل دیگر فاجعه درست می کند. در مسائل زندگی آخرتی هم انسان را دچار انواع و اقسام پشیمانی و حسرت ها، جهنم ها و عذاب ها می کند.

در رحم دنیا ما یک سلسله کمالات و سلسله شرائط زیستی داریم.

گفتیم انسان عاشق و شیفته کمال است. اساساً از قدرت و کمال در هر زمینه ای لذت می برد چون از روح خدا آفریده شده و انسان دوست دارد مَثَل خدا بشود. 

کمال یعنی دارایی، منشاء اثر بودن، توانایی، این را کمال می گویند.

انواع کمال :

۱. کمالات جمادی مثل آثاری که جمادات دارند یعنی وزن و حجم داشتن، رنگ داشتن، زیبایی
۲. کمالات گیاهی یا نباتی: ضمن اینکه کمالات جمادی را دارند اما یک سلسله کمالات هست که ویژه خودشان هست مثل رشد و تغذیه، تولیدمثل، قدرت بدنی
۳. کمالات حیوانی: حیوانات علاوه بر اینکه کمالات جمادی و نباتی را دارند کمالات حیوانی مخصوص خودشان را دارند مثل غضب داشتن، شهوت و گرایش به جنس مخالف دارند، ازدواج و تشکیل خانواده دارند. مسکن گزینی و خدمت  به هم نوع، ریاست، وفاداری، امانتداری، قدر محبت را دانستن و غیرت ناموسی
۴. کمالات فرشته ای یا عقلانی: فرشته ها شأنشان این هست که چون از عقل ساخته شدند به دنبال اطلاعات و علم هستند دانش، دانستن و دانش مربوط به جنبه فرشته ای انسان است انسان شیفته علم است میخواهد مجهولات را کشف بکند.
۵. کمالات فوق عقل یا فوق تجرد: انسان با این بخش انسان هست، دیگر فرشته هم نیست. از فرشته ها برتر هست. آنچه که باعث می شود انسان انسان باشد و اشرف مخلوقات، آن جنبه فوق عقلانی یا فوق تجرد انسان هست که انسان به واسطه آن عاشق بی نهایت و کمال مطلق میشود که در زبان عربی به آن الله می گویند.

پدیدآورنده: 
Share