روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش ۳۴

میگه چگونه میتونه یکسی بی رغبت به این مردار بشه، مردار دنیا به این جیفه دنیا...

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش ۳۴

میگه چگونه میتونه یکسی بی رغبت به این مردار بشه، مردار دنیا به این جیفه دنیا چگونه میتونه کسی بی رغبت به دنیا باشه در حالی که قدر آخرت رو نمیشناسه هیچ لذتی آخرت نمیبره هیچ معنویتی نداره اصلا نمیدون اونور چه خبره.لذا فرق هست بین یه آدم سالم با یه آدم مریض

برای دسترسی به سایر بخشهای روانشناسی قلب استاد شجاعی اینجا کلیک کنید

Share