روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش ۳۵

قاعده نسوختن رو قبلا مشخص کردیم چجوری آدم میشه نسوزه. یک اینکه نظام محبتی رو...

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش ۳۵

قاعده نسوختن رو قبلا مشخص کردیم... چه جوری آدم میشه نسوزه... یکی اینکه نظام محبتی رو در دل خودش تنظیم بکنه؛ یعنی مشخص کنه که چه چیزهایی دوست داشتنی تر هستن... در واقع هر کس وقتی محشور میشه براساس نوع محبوب خودش با محبوب خودش محشور میشه...

برای دسترسی به سایر بخشهای روانشناسی قلب استاد شجاعی اینجا کلیک کنید

Share