کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۲

آفات، درگیری ها، طلاق ها و ... نداشتن روح عذرخواهی است! چگونه می توان این قدرت را در خود ایجاد کرد؟

کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۲

انصاف یعنی؛ قبل از متهم کردن دیگران، اول، سهم تقصیر خودت را پیدا کن!

آفات، درگیری ها، طلاق ها و ... نداشتن روح عذرخواهی است! چگونه می توان این قدرت را در خود ایجاد کرد؟

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای کارگاه انصاف کلیک کنید. ❖❖❖❖

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

مهارت انصاف، ضروری ترین اما سخت ترین مهارت، برای کنترل تمام ارتباطات ما از جهنم های گوناگون است که بدون شناخت و  تمرین و تکرار حاصل نمیشود ...

مهارت یافتن در انصاف، بعنوان بزرگترین، مهم ترین و سخت ترین کمال انسانی، بدون شناخت و تمرین، محال است! و از طرفی، رسیدن به باطن انسانی، و محبوبیت در نزد اهل زمین و آسمان، بدون انصاف ممکن نیست.

ـ بر تنبلی ها و بی حوصلگی هایمان، خط قرمزی بکشیم، و این مجموعه را برای تأمین آرامشِ دنیا و ابدیت مان، از دست ندهیم.

فایل: 
پدیدآورنده: 
Share