روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش ۴۴

سلسه مباحث استاد محمد شجاعی قسمت ۴۴ با موضوع "روانشناسی قلب" تهیه شده در موسسه منتظران منجی

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش ۴۴

ما عشق رو به رسمیت نشناختیم دل رو به رسمیت نشناختیم نیازشم به رسمیت نمیشناسیم؛ بنابر این هی باید زورمون کنن، هی باید فشار بیارن تا یه کاری رو انجام بدیم اینکه میگه زیاد حرف بزنین راجع به خدا برا چی میگه؟ زیاد حرف بزنین راجع به خدا؟ آقا کسی صبحونه خوردن ناهار خوردن شام خوردن یادش میره؟؟!!! ...

دسترسی به سایر قسمتها : مباحث روانشناسی قلب استاد شجاعی

دسترسی به همه مباحث استاد شجاعی

فایل: 
پدیدآورنده: 
Share