روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش ۴۶

سلسه مباحث استاد محمد شجاعی قسمت ۴۶ با موضوع "روانشناسی قلب" تهیه شده در موسسه منتظران منجی

روانشناسی قلب - استاد محمد شجاعی/ بخش ۴۶

استاد محمد شجاعی :...أَحْيِ قَلْبَكَ بِالْمَوْعِظَةِ ...با موعضه دلت رو زنده کن؛ یعنی اگه می بینی دل مرده میشی، بشین پیش یه کسی؛ اگه حرفش اثر دارد یه صاحب دلی یه کسی که..

دسترسی به سایر قسمتها : مباحث روانشناسی قلب استاد شجاعی

فایل: 
پدیدآورنده: 
Share