کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۲۱ - باور مرگ

فقط یک نوع نگاه وجود دارد که؛ ترمز انسان را در برابر ظلم می کشد، و او را برای متّصف شدن، به صفت انصاف، یاری می کند!

کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۲۱ - باور مرگ

امیرالمؤمنین (علیه السلام) : «اِعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَداً وَ اِعْمَلْ لآِخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَداً»[الوافی، جلد ۱۷، صفحه ۴۱]؛ اگر باور کنی، فردا، ممکن است نباشی؛ منصفانه تر به همه چیز نگاه می کنی!

فقط یک نوع نگاه وجود دارد که؛ ترمز انسان را در برابر ظلم می کشد، و او را برای متّصف شدن، به صفت انصاف، یاری می کند!

- چه نوع نگاهی؟ چگونه می توان، بدان دست یافت؟

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای کارگاه انصاف کلیک کنید. ❖❖❖❖

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

مهارت انصاف، ضروری ترین اما سخت ترین مهارت، برای کنترل تمام ارتباطات ما از جهنم های گوناگون است که بدون شناخت و تمرین و تکرار حاصل نمیشود ...

مهارت یافتن در انصاف، بعنوان بزرگترین، مهم ترین و سخت ترین کمال انسانی، بدون شناخت و تمرین، محال است! و از طرفی، رسیدن به باطن انسانی، و محبوبیت در نزد اهل زمین و آسمان، بدون انصاف ممکن نیست.

ـ بر تنبلی ها و بی حوصلگی هایمان، خط قرمزی بکشیم، و این مجموعه را برای تأمین آرامشِ دنیا و ابدیت مان، از دست ندهیم.

پدیدآورنده: 
Share