علی علیه السلام مردی برای تمام انسانیت - بخش اول/ استاد شجاعی

اعتراف خلفای اهل سنّت ؛ به هیبت و عظمت امیرالمؤمنین علیه‌السلام، در منابع غیرشیعی

علی علیه السلام مردی برای تمام انسانیت - بخش اول/ استاد شجاعی

اعتراف خلفای اهل سنّت ؛ به هیبت و عظمت امیرالمؤمنین علیه السلام، در منابع غیرشیعی. - قسمت اول (بیانات رهبر معظم انقلاب ، استاد محمد شجاعی)

دریافت قسمت دوم این سخنرانی

دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی

علی علیه السلام مردی برای تمام انسانیت - بخش اول/ استاد شجاعی

بیشتر بخوانید :
پدیدآورنده: 
Share