علی علیه السلام مردی برای تمام انسانیت - بخش دوم/ استاد شجاعی

اعتراف خلفای اهل سنّت ؛ به هیبت و عظمت امیرالمؤمنین علیه السلام، در منابع غیرشیعی

علی علیه السلام مردی برای تمام انسانیت - بخش دوم/ استاد شجاعی

اعتراف خلفای اهل سنّت ؛ به هیبت و عظمت امیرالمؤمنین علیه السلام، در منابع غیرشیعی. - قسمت دوم (بیانات استاد محمد شجاعی، حجت الاسلام دکتر رفیعی)

دریافت قسمت اول این سخنرانی

دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی

علی علیه السلام مردی برای تمام انسانیت - بخش دوم/ استاد شجاعی

بیشتر بخوانید :
پدیدآورنده: 
Share