کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۲۲ - ظلم و نابودی نعمت

خروج از دایره ی انصاف؛ شروع ماجرای نابودی نعمتهای انسان است.

کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۲۲ - ظلم و نابودی نعمت

امیرالمؤمنین (علیه السلام) : «بِالظُّلْمِ تَزُولُ اَلنِّعَمُ»[غرر الحکم و درر الکلم، جلد ۱، صفحه ۲۹۸]؛ ظلم، نعمتهایتان را نابود میکند!

خروج از دایره ی انصاف، شروع نابودی نعمت هاست.

انسان فقط در یکی از دو حالت زیر، قرار دارد؛
ـ یا در موضع انصاف
ـ یا در موضع ظلم

خروج از دایره ی انصاف؛ شروع ماجرای نابودی نعمتهای انسان است.

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای کارگاه انصاف کلیک کنید. ❖❖❖❖

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

مهارت انصاف، ضروری ترین اما سخت ترین مهارت، برای کنترل تمام ارتباطات ما از جهنم های گوناگون است که بدون شناخت و تمرین و تکرار حاصل نمیشود ...

مهارت یافتن در انصاف، بعنوان بزرگترین، مهم ترین و سخت ترین کمال انسانی، بدون شناخت و تمرین، محال است! و از طرفی، رسیدن به باطن انسانی، و محبوبیت در نزد اهل زمین و آسمان، بدون انصاف ممکن نیست.

ـ بر تنبلی ها و بی حوصلگی هایمان، خط قرمزی بکشیم، و این مجموعه را برای تأمین آرامشِ دنیا و ابدیت مان، از دست ندهیم.

پدیدآورنده: 
Share