کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۲۷ - بی انصافی در برابر ولایت

ظلم، گستاخی، بی ادبی و .... آنجایی خطرناک تر می شود که؛ در حق کسانی از ما سر میزند ، که حق ولایت برما دارند!

کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۲۷ - بی انصافی در برابر ولایت

خروج از محدوده ی انصاف، و ابتلا به گستاخی و بی ادبی در حق کسانی که بر ما ولایت دارند؛ برکت و طول عمر، و نیز عاقبت بخیری را از زندگی انسان دور میکنند.

ظلم، گستاخی، بی ادبی و .... آنجایی خطرناک تر می شود که؛ در حق کسانی از ما سر میزند ، که حق ولایت برما دارند! مخصوصا اگر با ما مقابله به مثل نکنند و کریمانه از کنارمان رد شوند! محال است چنین کسی عاقبت بخیر از دنیا برود؛ مگر آنکه جبرانش کند...

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای کارگاه انصاف کلیک کنید. ❖❖❖❖

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

مهارت انصاف، ضروری ترین اما سخت ترین مهارت، برای کنترل تمام ارتباطات ما از جهنم های گوناگون است که بدون شناخت و تمرین و تکرار حاصل نمیشود ...

مهارت یافتن در انصاف، بعنوان بزرگترین، مهم ترین و سخت ترین کمال انسانی، بدون شناخت و تمرین، محال است! و از طرفی، رسیدن به باطن انسانی، و محبوبیت در نزد اهل زمین و آسمان، بدون انصاف ممکن نیست.

ـ بر تنبلی ها و بی حوصلگی هایمان، خط قرمزی بکشیم، و این مجموعه را برای تأمین آرامشِ دنیا و ابدیت مان، از دست ندهیم.

پدیدآورنده: 
Share